Osoby niewidome

Osoby niewidome

Jak osoby niewidome radzą sobie z obowiązkami domowymi?

Osobie widzącej prawidłowo trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez sprawnie działającego narządu wzroku. Bez oczu czulibyśmy się zagubieni i bezradni. Osoby niewidome, szczególnie niewidome od zawsze, radzą sobie jednak całkiem nieźle. Mają swoje własne, wypracowane metody poruszania i wykonywania określonych czynności. Również mogą czytać książki, korzystać z komputera i pracować. Oczywiście niejednokrotnie potrzebują czyjejś pomocy, ale obowiązki domowe zwykle wykonują sprawnie. Jak sobie z nimi radzą?

Stopień radzenia sobie z obowiązkami domowymi zależy od wielu czynników

Najważniejszą kwestią jest tutaj oczywiście stopień utraty wzroku. Osoba całkowicie niewidoma opiera się wyłącznie na innych zmysłach, natomiast ktoś widzący kontury przedmiotów i światło, może w bardzo ograniczonym zakresie posiłkować się narządem wzroku. Kolejną kwestią jest wiek osoby niewidomej oraz to, czy wzrok utraciła nagle, np. w wyniku wypadku czy też stawała się osobą niewidomą stopniowo, np. w skutek postępującej choroby. Okres przygotowawczy ma tutaj niemałe znaczenie, ale ważny jest również charakter pacjenta. Osoby niewidome w różnym tempie przyswajają dane umiejętności i różna jest ich kreatywność – tak samo jak u osób widzących.

Jak zwykle osoby niewidome radzą sobie z obowiązkami domowymi?

Część korzysta z pomocy najbliższych, przynajmniej podczas trudniejszych prac, takich jak montaż jakiegoś urządzenia. Czasem pomoc potrzebna jest tylko na początku, a po pewnym czasie osoby niewidome są gotowe do samodzielnego wykonywania obowiązków. Sporym ułatwieniem jest usunięcie z mieszkania wszelkich przedmiotów (w tym ścian czy progów) utrudniających funkcjonowanie. Osoby niewidome powinny mieć optymalne warunki mieszkaniowe i w miarę możliwości korzystać z dedykowanych dla nich urządzeń i sprzętów. Oprócz tego radzą sobie odkładając daną rzecz zawsze na to samo miejsce i poruszając się w ten sam sposób. W ich mieszkaniach zwykle panuje porządek. Osoby niewidome w znacznie większym stopniu aniżeli widzący prawidłowo wykorzystują inne zmysły – szczególnie zmysł dotyku i słuchu. Są też zdeterminowane by daną czynność powtarzać tak wiele razy, aż w końcu będzie wykonana prawidłowo.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *